Sport extra

Wat is sport extra?

Wij bieden sport aan voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die bij een reguliere sportvereniging (nog) niet op hun plek zijn. Dit kan komen door een achterstand of beperking in de fysieke of sociaal/emotionele ontwikkeling. Wij willen uw kind plezier laten ervaren in verschillende sporten zoals atletiek, basketbal, voetbal, hockey etcetra. We sporten in kleine groepen met minimaal twee begeleiders en daarom is er voldoende ruimte om aandacht te besteden aan de individuele behoeftes van de kinderen. Ons doel is om de kinderen vaardigheden aan te leren, waardoor zij dit in hun dagelijks leven kunnen inzetten en hen eventueel te kunnen begeleiden naar een reguliere sportvereniging.

 Wie zijn wij?

Mik Borsten

Mik is afgestuurd als fysiotherapeut en is sinds 1989 werkzaam in de psychiatrie als bewegingstherapeut. Mik is zelf een fanatiek sporter en weet dit goed op anderen over te brengen door het geven van sportlessen en het organiseren van een groot aantal loopevenementen.

Anna Borsten

Anna (24 jaar) is leerkracht in het regulier basisonderwijs. Zij heeft de master Special Educational Needs afgerond waardoor zij goed kan inspelen op de individuele behoeftes van kinderen. Daarnaast heeft Anna een weerbaarheidscursus gevolgd.

Praktische informatie

Wanneer: elke dinsdag van 17.00 – 18.00 uur

Waar: Gymzaal op het Koning Arthurpad

Deze groep gaat starten 8 januari 2019 , verwijzing via WMO wijkteams

Wijkteams