Algemene voorwaarden.

Kwaliteitshandboek (versie 1, 01 februari 2020)

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Werkwijze

1.1 Eerste contact, informatieverstrekking

1.1.1 Algemene voorwaarden

1.1.2 Privacy

1. 1.3 Klachtenregeling

1. 1.4 Overige informatie

1.2 Zorgplan en stappenplan

1.3 Tussentijds evaluatie

1.4 Verantwoord afbouwen

1.5 Eindevaluatie

1.6 Nazorg en monitoring

Hoofdstuk 2 Professionalisering

2.1 Literatuur

2.2 Media

2.3 Bijscholing

2.4 Intervisie

2.5 Reflectieverslagen

2.6 Enquêtes

Hoofdstuk 3 Bijlagen

3.1 Algemene voorwaarden

3.2 Privacyverklaring

3.3 Zorgovereenkomst

3.4 Dienstverleningsovereenkomst

Hoofdstuk 1 Werkwijze

1.1 Eerste contact, informatieverstrekking

de onderstaande informatie verstrekt.

1.1.1 Algemene voorwaarden

Bij de eerste afspraak krijgt de cliënt de algemene voorwaarden met verwijzing naar de link naar de voorwaarden.

1.1.2 Privacyverklaring

Bij de eerste afspraak krijgt de cliënt tevens een exemplaar van de

privacyverklaring met de verwijzing naar de link naar de verklaring

online. 

1.1.3 Klachtenregeling

Bij het tekenen van de overeenkomst ontvangt de cliënt verwijzing naar de informatie online.

1.1.4 Overige informatie

Ook wordt de (zorg-)overeenkomst besproken en ondertekend en beantwoord

ik eventuele vragen.

Bij de intake wordt besproken dat deze vrijblijvend en kosteloos is.

Mocht de cliënt na afloop van de intake een traject willen beginnen krijgt deze

klachtenreglement van verwijzing naar de link naar het klachtenreglement.

Ik vertel hoe hoog de tarieven per uur tijdens een traject zijn.

Indien er sprake is van hulp vanuit de WMO wordt besproken hoe hoog de

eigen bijdrage voor de cliënt zal zijn en hoeveel tijd er beschikbaar is.

1.2 Zorgplan en stappenplan

Na een aantal afspraken om de volledige situatie in kaart te brengen en een

voorlopig stappenplan op te zetten krijgt de cliënt een zorgplan thuisgestuurd

met de bevindingen uit de intake en de doelen die besproken zijn. De cliënt

Kan hier wijzigingen in aanbrengen of het aanvullen.

Ongeveer elk half jaar wordt een nieuw zorgplan opgesteld aangevuld met de

behaalde doelen, bijgestelde doelen en evaluaties. Dit plan wordt ook door de

cliënt ondertekend wanneer deze het er mee eens is.

1.3 Tussentijdse evaluatie

Aan het begin van elke afspraak wordt kort teruggeblikt op de afgelopen

Tijdens deze evaluatiemomenten bespreek ik onder andere met de cliënt hoe

1.4 Verantwoord afbouwen

Naarmate de gestelde doelen worden behaald. Is het tijd om de frequentie en

duur van de sessies te verminderen. In overleg met de cliënt wordt besproken

wat een realistische frequentie van begeleiden is en hoe verdere vooruitgang

en behoud van het reeds behaalde resultaat kan worden bereikt en geborgd.

Ook tijdens deze periode zal er regelmatig geëvalueerd worden of de aanpak

nog werkt. Als blijkt dat resultaten stagneren of de situatie verslechtert zal de

frequentie van de sessies weer worden opgevoerd.

Tevens is het in deze periode soms prettig om regelmatig telefonisch, per mail,

per WhatsApp, even kort contact te hebben.

Ook worden er nieuwe doelen gesteld hoe de cliënt het behaalde resultaat

zelf zal kunnen waarborgen.

Wanneer de cliënt heeft aangegeven het eens te zijn met het plan, na

eventuele wijzigingen, wordt samen met de cliënt het voorlopige stappenplan

om de gestelde doelen te behalen definitief gemaakt.

periode sinds de vorige afspraak. En er wordt regelmatig langer gezeten om

Uitgebreider te evalueren.

het gaat. Hoe de cliënt de begeleiding ervaart, wat de behaalde stappen zijn,

wat goed gaat en wat nog niet lekker loopt, wat daarvan de oorzaken zijn en

hoe we het traject gaan aanpassen.

1.5 Eindevaluatie

Aan het einde van een traject zal ik met de cliënt het doorlopen traject

nogmaals doornemen. Wat ging er soepel en wat niet, hoe heeft de cliënt het

geheel ervaren, wat had ik als organizer beter of anders kunnen doen? Maar

verwacht. Waarom wel of niet?

Deze bevindingen worden meegenomen om trajecten in de toekomst

effectiever te laten verlopen en duidelijker over te brengen wat er verwacht

kan worden.

1.6 Nazorg en monitoring

Na afloop van een traject kan de cliënt soms behoefte hebben aan steun of

Gebeurt dit spontaan als de cliënt dit graag wil of spreken we af dat ik na

een maand nog even langskom of contact opneem? Ook kan de afspraak zijn

De cliënt kan altijd als er behoefte is aan contact mij dit laten weten.

ook wordt getoetst of de resultaten en het traject waren zoals de cliënt het had

een contactmoment. We spreken af of, hoe en wanneer er contact zal zijn.

elke week even te bellen of even kort een update te sturen.

Hoofdstuk 2 Professionalisering

2.1 Literatuur

Relevante literatuur blijf ik nieuwe invalshoeken ontdekken

2.2Media

Dagelijks houd ik de (social) media in de gaten en volg ik relevante berichten

en publicaties. 

2.3 Bijscholing

2.4 Intervisie

2.5 Reflectieverslagen

Door reflectieverslagen te schrijven en kritisch te kijken naar mijn functioneren

houd ik mijn groeicurve goed in de gaten. Tevens maak ik mijn zwakke kanten

zichtbaar en kan ik er aan werken deze te versterken.

2.6 Enquête

Daar maak ik geen gebruik van maar spreek mensen zeer regelmatig tijdens de sessies over hun wensen.

Hoofdstuk 3 Bijlagen

3.1 Algemene voorwaarden

3.2 Privacyverklaring

3.3 Zorgovereenkomst

3.4 Dienstverleningsovereenkomst